1410815199

Forum Replies Created

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Nafngiftir í Botnsúlum … Öndruskarð! #51815
  1410815199
  Member

  Ég hef aldrei heyrt nafnið Öndruskarð nefnt um þetta skarð. Enda hefur það eiginlega bara gengið undir óformlegu “Suðurskarði” í mínum eyrum.

  Öndruskarð er hinsvegar hið besta örnefni.
  Öndrur er gamalt íslenskt orð yfir skíði. Örnefnið er þá í raun “Skíðaskarð”.
  Það er gamalt og gott orð, öndrur, menn gengu einmitt landshorna á milli áður fyrr á öndrum.

  in reply to: Þumall #49911
  1410815199
  Member

  Það er víst bannað að tjalda inn við lón. Það voru allavega skilaboðin sem lágu til mín og ferðafélaga minna þegar við gerðum það síðast.

  Skil samt ekki hvernig tjaldstæðið í skaftafelli eigi að anna öllum ferðamönnum sem um Vatnajökul fara ef tjaldstæðið er eini staðurinn sem má tjalda á!

  in reply to: Dóp á fjöllum? #49800
  1410815199
  Member

  Jamm, það er vandrataður vegur þessi gullni meðalvegur.

  Þessir sterar eru nú ekki eins og sterar sem maður heyrir að tröllin í hlýrabolunum eru að dæla í sig til að ná upp vöðvamassa. Enda eru til þónokkuð margar gerðir stera.

  Þessir tilteknu sterar líkja eftir áhrifum stera sem líkaminn framleiðir þ.e.a.s. þeir draga úr bólgumyndun og eru notaðir við hinum ýmsu sjúkdómum.

  http://www.high-altitude-medicine.com

  Mæli með því að menn kíki á hana hafi þeir áhuga eða vilja forvitnast aðeins um AMS (háfjallaveiki) og HACE og HAPE áður en þeir leggja í hann upp í háloftin.

  Aðalgallinn sem ég sé við þetta er að sterarnir geta falið einkenni HACE og HAPE sem geta komið fram ansi alvarlega ef maður þarf að hætta notkun þeirra. = DEEP SHIT

  Annars er þetta alltaf ægilegt vesen, hvað sé rétt ethic í þessu og hinu. Það þótti ekki gott sport að sjúga loft úr flöskum þegar menn fóru að gera það fyrst. Maður les ekki um marga sem væla um það í dag en maður lítur á þá sem fara upp á þess sem hörkutól og kannski nokk klikkaða.

  Aðalgallinn sem maður sér kannski við fyrstu sýn er að þá fer kannski fólk sem ætti alls ekki að reyna við háu tindana, sökum líkamsástands, fer að reyna við þá og lendir kannski í vandræðum.

  Vilji menn þó hafa eitthvað til að reyna að bæta möguleika sína á að ná upp má reyna Ginkgo biloba sem fá má í Heilsuhúsinu eða í næstu matvöruverslun fyrir lítið. Sumir læknar eru farnir að líta á það sem mögulega fyrirbyggjandi lyf við AMS, það virkar þó ekki gegn HACE né HAPE. Unnið er að frekari rannsóknum að undirlagi Wilderness Medical Society.

  Til gamans má geta að einhverjir telja að Viagra geti hjálpað sem forvörn fyrir AMS!! Gleðifréttir fyrir gamla ÍSALP-ara sem geta þá skammlaust tekið viagra og sagst vera á leiðinni út til Himalaya ;)

  in reply to: Aðgengi #49692
  1410815199
  Member

  Skv. 15. grein er það ekki bannað svo lengi sem þú hjólar ekki utan stíganna. Samt er bannað að hjóla á jöklum!

  in reply to: Aðgengi #49690
  1410815199
  Member

  Hér hafið þið það, lesið þetta vel yfir og hafið þetta á hreinu þegar menn ætla að meina ykkur að ferðast á löglegan máta.

  Þetta kemur ekki í veg fyrir tímabundnar lokanir á vegum sýslumanns (kvikmyndun eða þess háttar) og við verðum að virða slíkt. En ef ekkert leyfi sé til staðar frá sýslumanni þá getur enginn meinað mér för um landið utan ofangreindra takmarkana.

  Eitt stykkir sumarbústaður við vatn getur ekki talist til byggðar en reiturinn í kringum hann, lóðið sjálf telst til einkalóðar eða sambærilegs hlutar, held ég. Þannig að ef maður kaupir sér eyðifjörð og byggir botni hans hús, þá getur hann takmarkað umferð í eðlilegum radíus við húsið (eðlileg lóðastærð í bæjarfélagi) en ekki þumlung umfram það.

  Látið ekki yfirgang einstakra manna skjóta ykkur skelk í bringu, almenningur hefur lögin sín megin og þannig hefur það verið frá landnámi. Íslenskt lagaumhverfi er sem betur fer ekki eins og hið ameríska og vonandi verður aldrei.

  Kalli, allur akstur utan vega er bannaður. Nema á jöklum og þar sem snjór er nægilegur svo jarðskemmdir verði ekki. Það er enginn vegur bannvegur nema helst af öryggisástæðum.

  Lesið lögin í heild sinni ef menn vilja fræðast meir.

  in reply to: Aðgengi #49689
  1410815199
  Member

  Góð og þörf umræða sem vert er að halda á lofti.

  Ég vil lýsa samúð minni við kajak-menn sem vilja fá að stunda sitt sport í friði. Fáar íþróttir skilja eftir sig minni för en kajakróður. Röksemdirnar fyrir banninu eru nokk hlægilegar, sérstaklega í ljósi þess að menn mega ennþá hjóla í Elliðaárdalnum, ganga þar um, veiða í ánni og tvær stærstu umferðaræðar höfuðborgarsvæðisins liggja þar um!

  Hvað varðar aðgengi að landi og takmörkunum á er ég ekki sérfróður en ég tel mig vera nokkuð vissan að það sé hægt að takmarka aðgengi ferðamanna að landi en það er í sárafáum tilvikum:
  Nú kemur langur bálkur sem rekinn er upp úr lögum um náttúruvernd sem samþykkt voru 22. mars 1999.

  III. kafli. Almannaréttur, umgengni og útivist.

  12. gr. Réttindi og skyldur almennings.
  Almenningi er heimil för um landið og dvöl þar í lögmætum tilgangi.
  Öllum er skylt að ganga vel um náttúru landsins og sýna ýtrustu varúð þannig að henni verði ekki spillt.

  13. gr. För um landið og umgengni.
  Á ferð sinni um landið skulu menn sýna landeiganda og öðrum rétthöfum lands fulla tillitssemi, virða hagsmuni þeirra, m.a. vegna búpenings og ræktunar, þar á meðal skógræktar og landgræðslu, og fylgja leiðbeiningum þeirra og fyrirmælum varðandi ferð og umgengni um landið.
  Fara skal eftir merktum leiðum og skipulögðum stígum og vegum eftir því sem auðið er, hlífa girðingum, fara um hlið eða göngustiga þegar þess er kostur og ef farið er um lokuð hlið skal loka þeim eftir að gengið hefur verið um þau. Sérstök aðgát skal höfð í nánd við búsmala, selalátur, varplönd fugla, veiðisvæði og veiðistaði.
  För manna um landið er ekki á ábyrgð eiganda lands eða rétthafa að öðru leyti en því sem leiðir af ákvæðum annarra laga og almennum skaðabótareglum.

  14. gr. Umferð gangandi manna.
  Mönnum er heimilt, án sérstaks leyfis landeiganda eða rétthafa, að fara gangandi, á skíðum, skautum og óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um óræktað land og dveljast þar. Á eignarlandi í byggð er eiganda eða rétthafa þó heimilt að takmarka eða banna með merkingum við hlið og göngustiga umferð manna og dvöl á afgirtu óræktuðu landi.
  För um ræktað land, sbr. [8. tölul. 3. gr.],1) og dvöl þar er háð samþykki eiganda þess eða rétthafa. Sama gildir um skógræktarsvæði í byggð sem ekki eru í eigu eða umsjá ríkis eða sveitarfélaga, önnur en náttúrulega birkiskóga og kjarr. Sé skógrækt styrkt með opinberu fé skal kveða svo á í samningi við eiganda eða rétthafa lands að hann tryggi almenningi með reglum sem hann setur frjálsa för um landið eftir að fyrstu stigum skógræktar er lokið.

  1)L. 140/2001, 5. gr.

  15. gr. Umferð hjólandi manna.
  Þegar farið er á reiðhjólum um landið skal fylgt vegum og skipulögðum reiðhjólastígum eins og kostur er.

  16. gr. Umferð ríðandi manna.
  Þegar farið er ríðandi um landið skal fylgt skipulögðum reiðstígum eins og kostur er.
  Á ferð um hálendi og önnur lítt gróin svæði skulu menn hafa tiltækt nægilegt aðflutt fóður fyrir hross sín.
  Heimilt er mönnum, að fengnu leyfi eiganda eða rétthafa eignarlands þegar við á, að slá upp aðhöldum eða næturhólfum, enda valdi það ekki spjöllum á náttúru landsins. Á hálendi skal þeim valinn staður á ógrónu landi sé þess kostur.
  Þar sem svo háttar til skal haft samráð við landverði eða umsjónaraðila á staðnum þegar farið er um eða dvalist á náttúruverndarsvæðum, sbr. IV. kafla.
  Umhverfisráðherra getur sett í reglugerð1) nánari ákvæði um umferð ríðandi manna og rekstur hrossa.

  in reply to: Hekla #48701
  1410815199
  Member

  Jú hún er enn bara í snilldarfæri. Slóðin er líka í lagi. Fórum 7 saman í dag, sex upp og renndum okkur svo niður í líka þessarri bongóblíðu.

  Bara gaman að því þannig að þeir sem eru ekki enn búnir að pakka niður skíðunum ættu að drífa sig austur meðan veðrið er sæmilegt.

  in reply to: er ekkert að frétta? #48687
  1410815199
  Member

  Ég verð að fá að bæta við bókalistann hans Einars,

  The Ascent of RumDoodle, snilldar bók um háfjallaleiðangra og vesenið í kringum þá. Skrifuð af manni sem hafði aldrei klifið neitt hærra en hól ekki ósvipuðum Öskjuhlíðinni. Hún er bara fyndinn.

  in reply to: Upptökur á batman í skaftafelli #48531
  1410815199
  Member

  Lenti í þeim fyrir um 2 vikum síðan. Þá í nákvæmlega eins gaur og Robbi og félagar lentu í.

  Einhver jólasveinn hljóp útúr húsbíl og sagðist hafa lokað jöklinum allri almennri umferð.
  Það varð úr að við fórum upp að jöklinum fyrir ofan Freysnes og gengum í raun fyrir ofan settið hjá Batman og co. En það var samt allt í lagi!
  Maður nennir nú ekki að gera mikið mál úr þessu en maður ætti í raun að gera það. Það er með öllu ólíðandi að einhverjir einkaaðilar meini ferðafólki aðgang að svæði sem er almenningur og ógirt. Hvort sem landeigendur hafi veitt þeim eitthvert leyfi til að mynda eður ei.

  Hvað um það þeir eru farnir og koma vonandi ekkert aftur.

  in reply to: Festivalstilboð!!! #48488
  1410815199
  Member

  Vá þvílíkir höfðingjar, mér þykir nú ekki mikið til koma!
  Smá verðkönnun leiddi í ljós að Rottefella Cobra bindingar með upphækun kostar 18.990- spírur takk í Útilífi -30% þá 13.290- kr. en einungis 12.990- spírur í Everest.

  Ég vil þó frekar versla í verslun sem er með minni álagningu en að láta plata mig í verslun sem tja ok..r á vörunum sínum.

  Þannig er nú það.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)