Batman, Ragnar og gæfa ÍSALP….

Home Forums Umræður Almennt Batman, Ragnar og gæfa ÍSALP….

 • This topic is empty.
 • Author
  Posts
 • #45212
  Karl
  Participant

  Ágæti Þjóðgarðsvörður

  “Það boðar ekki mikla gæfu fyrir félagsmenn að vera með æsing útaf þessu máli”

  ??????

  Það undarleg innkoma í umræðuna að skilyrða gæfu okkar ÍSALP félaga með þessum hætti.
  Umræða um þetta mál á okkar eigin vetvangi er hér á forsendum okkar fjallamanna og að mínu viti æsingarlaus.
  Mikil umræða af þessu tagi hefur verið í gangi hjá erl. Alpaklúbbum í áratugi.

  Umræðan snýst um það hvort e-h sem telja sig hafa hagsmuna að gæta, geti lagt stein í götu ferðamanna sem eru að nýta sér lögbundinn rétt sinn til ferðar um landið.

  Hnykkt var á umgengnisréttinum með síðustu náttúruverndarlögum og hann að mestu færður til þess horfs er hann var við stofnun Alþingis á Þingvöllum 930. Almannaréttur er hluti af frelsis og löggjafar arfleifð okkar Íslendinga og eðlilegt að frávik séu tekin óstinnt upp, þar sem grunninntak Ísl laga hefur alltaf gengið út frá að tryggja að e-h stórbokkum líðist ekki að leggja stein í götu samborgara sinna.
  Grunnatriði þessara laga er að réttur almennings er forgangsatriði og þrenging á þeim rétti er miklum takmörkunum háð.
  Þar sem almenningi er á annað borð heimil för um eignarlönd er landeiganda ekki heimilt að amast við för. -Undantekningarákvæði um náttúruvernd og ræktunarhagsmuni eiga hér ekki við.
  Kvikmyndataka af þessari gerð er það viðamikil starfsemi að þarfnast leyfis landeiganda. Slíkt starfsleyfi frá landeiganda til handa kvikmyndagerðarmönnum getur á engan hátt takmarkað ferðarétt almennings þar sem slíkt bann er ekki á færi landeigandans og enn síður á færi kvikmyndafélagsins.
  Það er einkennilegt framlag þjóðgarðsvarðar að halda því fram að “tilkynningaskylda” fjallamanna eigi að greiða þeim leið. Eðlilegra er að kvikmyndatökulið og landeigendur hlíti tilkinningaskyldu um starfsemi sem þessa og ferðamönnum sé leiðbeint svo þeir eigi greiða leið með lágmarks óþægindum fyrir báða aðila.
  Það að fela vegmerkingar er ákaflega sérstæð stefna í upplýsingamálum.

  Tilvitnun til opnunarákvæðis Skaftafellsþjóðgarðar verður að skoða í því ljósi að hún varðar þjónustustig þjóðgarðarins þ.e. ekki er á vísan að róa um þjónustu í Skaftafelli utan sumartíma. Greinina er alls ekki hægt að túlka sem takmörkun á vetrarumferðarrétti gangandi manna án undangenginnar tilkynningar til þjóðgarðsvarðar.
  Ég met þjóðgarðana mikils til verndunar Ísl. náttúru og til að greiða núverandi og komandi kynslóðum leið til að upplifa náttúruna á ábyrgan hátt.
  Starfsmenn þjóðgarða stunda almannaþjónustu og eiga á engan hátt að fylkja liði með þeim er leggja stein í götu fjallamanna sem umgangast náttúru Öræfa á ábyrgan hátt. –Jafnvel þó að Björgunarsveitin Kári sem á allt gott skilið hafi tekið að sé gegn gjaldi eð leggja þessa talandi steina á götuna.

  Umræður um öryggismál til fjalla er í gangi öllum stundum meðal fjallamanna og farsælast að halda henni utan ÞESSARAR umræðu sem varðar almannarétt, ferðafrelsi og óeðlilega sjálftöku lögregluvalds.

  #48568
  Hrappur
  Member

  Er búið að krýna smákong þarna fyrir austann? Ætli hann hafi látið forseta vorn vita? Kannski var krýninginn nauðaómerkileg athöfn og Fossi á skíðum annarstaðar en á svínafellsjökli. Maður hélt nú að svona digurbarkalegar yfirlýsingar smákontorista hefðu lagst af með sambandinu. Hvað tryggingar fjalla manna varðar þá hefur hún ekki nokkuð með þetta mál að gera og getur varla talist annað en illa dulin hótun í garð útivistarfólks. Það stendur kannski til að setja upp hlið við Skeiðarárssand með verði sem geltir á pappíra og segir svo “verboten! Ef svo er vil ég persónulega bjóða fram listfræðilega sér þekkingu mína við það að hjálpa Þjóðgarðsverði að velja sér smekklegann búning með viðeigandi kaskeyti og dúskum.

  #48569
  0405614209
  Participant

  Daginn.

  Við skulum halda ró okkar. Eins og fram kom í póstinum frá þjóðgarðsverði þá kastaði hann fram hugrenningum og óskaði eftir málefnalegri umræðu. Hann var ekki að lýsa skoðunum sínum heldur að kasta ljósi á þá umræðu sem þegar er í gangi meðal stjórnmálamanna.

  Ég vek athygli á félagsfundinum sem auglýstur er 31.mars og reikna með fjölmenni og fjörlegum umræðum.

  Kveðja
  Halldór formaður

  #48570
  Karl
  Participant

  Ég er sammála formanni um að halda umræðunni á rólegu nótunum.
  Landeigendur í Öræfum hafa reynst okkur vel og brýnt að við stöndum vel að okkar aðkomu og umræðu um Öræfin.

  Ofríki Batman og Co á dögunum er í sjálfu sér ekkert stórmál en er angi af mikið stærra og viðkvæmara hagsmunamáli sem er umferðarréttur almennings og hvernig framkvæmdaaðilar á borð við kvikmyndatökulið verða að aðlaga sína starfsemi lögum.
  Einnig er mikilvægt að ferðamenn þekki rétt sinn og skyldur og leiti upplýsinga hjá þar til bærum yfirvöldum ef þeim finnst á rétt sinn gengið.
  Það er alveg óvíst hversu vel upplýst lögregla á hverjum stað og tíma er um almannarétt, en í raun á lögreglan að standa vörð um þessi réttindi og því eðlilegt að leita þangað ef vafi ríkir um rétmæti aðgerða á borð við Batmanstælana á dögunum. Lögregla á að minnsta kosti að geta gefið upplýsingar ef sérstök heimild er í gildi til takmörkunar á ferðafrelsi og hverjir hafa umboð til að framfylgja banninu.
  Nú svo má kalla lögreglu á staðin en þá er nú líklegt að dagurinn sé alónýtur vegna tímaskorts og leiðinda og slíkt engum að skapi.

  #48571
  Karl
  Participant

  Eflaust hafa e-h e-h tíma lent í illskeyttum stangveiðimönnum sem vilja meina mönnum för um ár, vötn og bakka.
  Náttúruverndarlögin eru mjög skýr um þetta mál og hvorki landeigendur eða véiðirréttarhafar hafa nokkuð um það að segja hverjir fara um vötn og bakka. (ef frá eru talin nokkur sértæk ákvæði um náttúruvernd, hafnar og virkjanamannvirki) Það er sjálfsagt að haga umferð þannig að truflun sé sem minnst en veiðimenn eiga ekkert gott skilið ef þeir ráðast fram með grjótkasti og formælingum eins og undirritaður lenti í fyrir margt löngu við Fnjóská.
  Ég var að fara með hrossahóp yfir ána og allt í einu kemu bíll spólandi á móti okkur frá árbakkanum, ökumaðurinn flautar, farþeginn stekkur út, upphefur háreysti og grjótkast og argar að þeir eigi veiðiréttin og öðrum sé bannað að þvælast yfir ána eða um bakkann.
  Okkur tókst að hemja hrossin en vegna þessa yfirgangs veiðimanna fórum við að sjálfsögðu yfir þar sem okkur þótti veiðilegast.
  Á bakaleið, viku síðar á svipuðum slóðum kom á móti okkur veiðimaður, stoppaði og tók okkur tali og spurði hvort við ætluðum með reksturinn yfir ána. -Við játtum því, og spurði hann okkur hvort við gætum farið yfir ána nokkru neðar til að trufla ekki veiðina. Það var alveg sjálfsagt af okkar hálfu og eðlilegt að hliðra til fyrir kurteisum mönnum.
  “Batman” var ekki nógu kurteis og þurfum við Ísalparar að siða kvikindið og önnur slík er eftir koma.

  #48572
  0405614209
  Participant

  Einhverjir hafa etv vonast til að fá hlutverk illmenna í myndinni og verið stoltir mjög að vera í nágrenni við Hollywood fólkið.

  Hitt er nú svosem skiljanlegt að Batmennin hafi lítinn áhuga á því að fá dulbúna papparazza á svæðið sem laumast svo til að taka myndir sem enda svo í heimspressunni. Batman með sultardropa á nefinu – ekki mjög kúl.

  Klárum þessar umræður með hlutaðeigandi og vonumst eftir góðu samstarfi í framtíðinni.

  Ég kasta fram einni stöku í lokin og er frægur fyrir leirburð:

  Batman í trjánum,
  með blökuskít á tánum.
  Allir á fullu,
  með fæturnar í drullu.

  Kveðja
  Halldór formaður

Viewing 6 posts - 1 through 6 (of 6 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.